شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۱

کارگاه طراحی معماری 2- طراحی دبیرستان دخترانه

نمونه کارهای کارگاه طراحی معماری 2- بهمن 90

اساتید: میرغلامی-   نارنگی
ملزومات ویژه برنامه طراحی:  توجه به شیب سایت و ایجاد محرمیت برای دانش آموزان دبیرستان 

یکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۰