چهارشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۲

نمونه کارهای طراحی معماری 2- مدرسه ابتدایی در تبریز- بهمن 91-92

 اساتید: میرغلامی و نارنگی
سایت طراحی: دبیرستان تاریخی طالقانی تبریز که تخریب گردیدشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۱

شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۱

کارگاه طراحی معماری 2- طراحی دبیرستان دخترانه

نمونه کارهای کارگاه طراحی معماری 2- بهمن 90

اساتید: میرغلامی-   نارنگی
ملزومات ویژه برنامه طراحی:  توجه به شیب سایت و ایجاد محرمیت برای دانش آموزان دبیرستان 

یکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۰

کارگاه طرح 2 بهمن 88-89- دبستان دخترانه

اساتید: میرغلامی، نارنگی
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز