دوشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۹

همايش معماری و شهرسازی اسلامی

همايش معماری و شهرسازی اسلامی
تقویم همایش:
اعلان فراخوان همایش : 1 مرداد 1389
مهلت ارسال خلاصه مقالات 1 آبان ماه 1389
اعلان پذیرش خلاصه مقالات 1 آذر 1389
مهلت ارسال اصل مقالات 1 دی 1389
اعلان پذیرش اصل مقالات 1 بهمن 1389

زمان برگزاری اسفندماه 1389
مکان برگزاری تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اهداف همایش
- باز شناسی و فهم معماری و شهر سازی اسلامی ایران
- نظریه پردازی و تبیین مفاهیم معماری و شهر سازی اسلامی
- توسعه و تعمیق پژوهش های کاربردی

محور ها و موضوعات همایش
- ماهیت و هویت معماری و شهرسازی اسلامی
- اندیشه ها و نظریه ها در حوزه شهر و معماری ایرانی- اسلامی (پدیدار شناسی ، نشانه شناسی و ...)
- مکاتب شهر سازی و معماری درتمدن ایرانی- اسلامی
اطلاعات بیشتر از طریق