چهارشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۲

نمونه کارهای طراحی معماری 2- مدرسه ابتدایی در تبریز- بهمن 91-92

 اساتید: میرغلامی و نارنگی
سایت طراحی: دبیرستان تاریخی طالقانی تبریز که تخریب گردید