دوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۸

استودیوی طراحی- مدرسه راهنمایی

چند نمونه از کارهای دانشجویان درس طراحی معماری 2, دانشگاه هنر اسلامی تبریز
همکار : مهندس نیرومند
از جمله کارهایی که به محض بازگشت بر عهده ام گذاشته شد هدایت این استودیو بود. خوشبختانه کتابهای مختلفی در مورد طراحی فضاهای آموزشی ترجمه و تالیف شده است از جمله کتابهای :
1-دستور زبان طراحی محیط های یادگیری تالیف حامد کامل نیا
2- طراحی و معماری فضاهای آموزشی , تالیف دکتر رضا شاطریان
سر فرصت در مورد طراحی مدارس و روند کار آتلیه صحبت خواهم کرد. منتظر نظرات شما هستم.